Van meer naar beter

In de notitie voor de Gemeenteraad 'Van meer naar beter'(voorjaar 2014) benadrukt Bibliotheek 's-Hertogenbosch het belang van een bibliotheek juist in het informatietijdperk en geeft hoe middels een pragmatische aanpak de bibliotheek van de toekomst kan worden vormgegeven.

"Het cyclische proces van inspireren, creëren en participeren zal centraal staan in de ‘andere bibliotheek’ die wij nastreven. De kennis en deskundigheid van Bosschenaren is daarbij onontbeerlijk. Bezoekers, samenwerkingspartners en wie ook maar actief is in de Bossche gemeenschap is welkom om ideeën en kennis te delen, een creatieve bijdrage te leveren en een gemeenschapsgevoel te ontwikkelen met anderen. Zo willen wij het bestaande netwerk van nieuwsgierige, creatieve en betrokken mensen dat de Bibliotheek nu eigenlijk al is, nog verder laten groeien."

Notitie voor de Raad 'Van meer naar beter'

logo bieb in beweging 250

 

 

Andere notities van Bibliotheek 's-Hertogenbosch