Kloppend hart

 

Op basis van het uitgebreide ontwikkelplan heeft de bieb ook een publieksuitgave opgesteld: ‘Kloppend hart: voor een ambitieuze stad’. Hierin vindt u een samenvatting van de keuzes die Bibliotheek ’s-Hertogenbosch formuleert in het ontwikkelplan. 

Met haar plannen speelt de BiEB in op de behoefte van mensen om zich hun hele leven lang te blijven verwonderen en te blijven ontwikkelen. Veel aandacht is er daarom voor mediawijsheid, taalontwikkeling, de aanpak van laaggeletterdheid en leesplezier. Maar ook door het organiseren van ontmoetingen rondom literatuur, debat en kennisdeling brengt de bieb mensen in beweging, als een hart dat het bloed door de aderen van de stad doet stromen.

 

Beeld Kloppend Hart 250

 

Andere notities van Bibliotheek 's-Hertogenbosch